σαπωνίς

-ίδος, ἡ, Α
το αρωματικό φυτό ὕσσωπον*.
[ΕΤΥΜΟΛ. < σάπων + κατάλ. -ίς, -ίδος (πρβλ. μυρτ-ίς)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ύσσωπον — τὸ, ΜΑ το φυτό ύσσωπος, η σαπωνίς*. [ΕΤΥΜΟΛ. < ὕσσωπος με αλλαγή γένους] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.